Nạc Vai Heo SĐ

Giá : Liên hệ

Thịt Xay Heo

Giá : Liên hệ

Bắp Giò Heo

Giá : Liên hệ

Chân Giò Heo SĐ

Giá : Liên hệ

Ba Chỉ Heo SĐ

Giá : Liên hệ

Thịt Thăn Heo SĐ

Giá : Liên hệ

Sụn Heo Non SĐ

Giá : Liên hệ